Engagerade

På Alpha vill växa vår verksamhet på ett sätt som tillåter oss att vara lönsamma samtidigt som vi behåller vår integritet – vilket i sin tur gör att vi kan vara passionerade och tro på det vi gör.

Äkta värde är hållbart värde om du frågar oss. Vi må vara verksamma i en bransch där det mesta handlar om volymer och transaktioner, men vi har valt att fokusera på kvalitén i våra relationer, inte kvantiteten. Det innebär att vi inte vinner något på att skapa värde ena dagen, för att förstöra det dagen efter till förmån för en kortsiktig vinst.

När allt kommer omkring så tror vi att detta långsiktiga tillvägagångssätt är bättre för alla. Både för våra kunders verksamheter och vår egen. Och det om något är värt att kämpa för.