Alphas fokus på att tillhandahålla relevant och läglig information har hjälpt oss att ligga före marknadsrisker och gör att vi kan vara mer strategiska när det gäller handelns tajming. Dessutom har de gjort att finansavdelningen kan utveckla och utöka sina kunskaper om hur man bäst hanterar valutarisken på en volatil marknad. Teamet ser att relationen med Alpha integreras i vår verksamhet och skulle rekommendera dem till andra företag som kan dra nytta av ett sådant värdefullt stöd.

Alison Lygo

Senior Treasury Manager
ASOS