Välfinansierat, reglerat, segregerat och säkert.

Alpha FX Group plc är börsnoterat på Londonbörsen och bedriver handel via sitt helägda dotterbolag Alpha FX Limited (företagsregistreringsnummer: 05108142).

Alpha FX Limited är auktoriserat och tillsyn utövas av brittiska finansinspektionen (Financial Conduct Authority) för att tillhandahålla offentligt reglerade produkter och tjänster (FCA:s registreringsnummer: 770377) och är auktoriserat av FCA som ett auktoriserat institut för elektroniska pengar (företagsregistreringsnummer: 900849).  ITillsyn utövas även av FINTRAC i Kanada (företagsregistreringsnummer: M18265420)

Alpha spekulerar aldrig på valutamarknaderna och är verksamt som matchad huvudmäklare. När du genomför en transaktion med oss ingår vi en matchande definitiv täckningsuppgörelse med våra motparter.

Alpha ägs av sina anställda jämte vissa av Storbritanniens mest respekterade institutioner, däribland: Soros Fund Management, M&G och Goldman Sachs. Klicka här för att se våra största aktieägare

Alpha är medlem av SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), BIC-nummer APAHGB2L.