Välfinansierat, reglerat, segregerat och säkert.

Alpha FX Group plc är börsnoterat på Londonbörsen och bedriver handel via sitt helägda dotterbolag Alpha FX Limited (företagsregistreringsnummer: 05108142).

Alpha FX Limited är auktoriserat och tillsyn utövas av brittiska finansinspektionen (Financial Conduct Authority) för att tillhandahålla offentligt reglerade produkter och tjänster (FCA:s registreringsnummer: 770377) och är auktoriserat av FCA som ett auktoriserat institut för elektroniska pengar (företagsregistreringsnummer: 900849).  ITillsyn utövas även av FINTRAC i Kanada (företagsregistreringsnummer: M18265420)

Alpha FX Europe Limited är auktoriserat och under tillsyn av Malta Financial Services Authority att tillhandahålla investeringstjänster enligt Investment Services Act (Cap. 370 of the Laws of Malta) samt att utfärda elektroniska pengar och tillhandahålla betalningstjänster enligt Financial Institutions Act, (Cap. 376 of the Laws of Malta).

Alpha spekulerar aldrig på valutamarknaderna och är verksamt som matchad huvudmäklare. När du genomför en transaktion med oss ingår vi en matchande definitiv täckningsuppgörelse med våra motparter.

Alpha ägs av sina anställda jämte vissa av Storbritanniens mest respekterade institutioner, däribland: Soros Fund Management, M&G och Goldman Sachs. Klicka här för att se våra största aktieägare

Alpha är medlem av SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), BIC-nummer APAHGB2L.