Olika ingredienser.
Olika resultat.

Som det mesta i livet beror resultatet på vad du satsar. När det handlar om Alphas hemliga recept finns det ett antal ”ingredienser” som vi tagit fram under åren – sällsynta och ofta kontrasterande kombinationer, vilket därför ger mycket olika resultat för kunderna.

Ett AIM 100-företag,
med färre än 100 personer.

Trots att vi är ett AIM 100-företag, har vi kommit dit vi är idag genom att hela tiden vara ett sammansvetsat team med inriktning på att tillhandahålla högkvalitativa lösningar för högkvalitativa kunder.

Genom att fokusera på kvalitet i stället för kvantitet både hos kunder och personal har vi kunna tillhandahålla en specialiserad tjänst som utvecklas snabbt för att uppfylla dina behov, oavsett hur komplicerade de är eller hur snabbt de uppstår.

Hängivna

Förutom att vi backas av ett antal globalt respekterade institutioner, så är ca 50% av vårt team delägare i Alpha, med många fler som jobbar emot att bli det.

Följaktligen kommer du att arbeta direkt med partners i företaget – människor som inte endast är engagerade för att uppnå det bästa resultatet åt dig, men som har stöttningen och resurserna för att faktiskt göra det.

En 10 år lång meritlista..
Samma mentalitet som dag 1.

När det handlar om våra lösningar utvecklas vi ständigt.

Det betyder att samtidigt som du litar på att du har att göra med ett etablerat företag behöver du inte finna dig i de långsamma och omoderna lösningar som vanligen hör samman med ett sådant.

På grund av våra meriter har vi dessutom även kunnat säkerställa unika kompanjonskap med ledande globala institutioner som levererar förbättrad kapacitet och en verkligt internationell räckvidd.

Samtidigt är vi fortfarande medvetna om att innovation inte handlar om att skapa nya produkter – det handlar om att skapa mervärden.  Innovation för innovationens skull skapar komplexitet.  Och komplexitet dödar företag.

Stora idéer, små egon.

Vi har gjort Alpha till ett företag där de bästa idéerna alltid vinner, oavsett vem de kommer från.

De bästa idéerna kan komma från personerna med minst erfarenhet, precis som de sämsta idéerna kan komma från dem med mest erfarenhet.  Det är därför vi inte tillåter att kritik bryter ned oss. Inte heller stiger beröm oss åt huvudet.

Eftersom vi är ett team får våra egon träda tillbaka och på så sätt säkerställer vi att inget står i vägen för att de bästa idéerna får vingar.

Specialister, inte generalister.

Varje lösning leds av dedikerade specialister som garanterar att de organisationer vi arbetar med endast får bästa möjliga expertis. Om du inte redan har det, kan du ta reda på hur vi stöder kunder inom vart och ett av områdena nedan.

SÄKRING BETALNINGAR Collections KONTON