Kraftfull och beprövad molnbaserad teknologi

För många av våra kunder är en fungerande valutahanteringsstrategi bara halva lösningen.

Portföljförvaltare behöver identifiera riskerna förknippade med valutaexponering och även kunna värdera och redogöra för exponeringen snabbt och enkelt, samtidigt som lagstiftning och redovisningsnormer följs. Det här kräver ofta oönskade mängder av tid och resurser.

Genom att kombinera över 70 års erfarenhet av hantering av valutaexponering för fonder med Alphas innovativa och mycket framgångsrika teknologiteam, så har vi kunnat utveckla en specialiserad men intuitiv plattform för fondförvaltare.  Den här plattformen ger bättre översikt över valutaexponeringen samtidigt som det går avsevärt mycket snabbare och enklare att värdera dem och sammanställa rapporter.

Vårt engagerade team av utvecklare förstår att alla tillgångsklasser är olika och de arbetar ofta i samråd med våra kunder för att tillhandahålla lösningar som är skräddarsydda efter kundernas specifika behov.