Förvaltningsavgifter

I takt med att konkurrensen ökar för portföljförvaltare, påverkar naturligtvis kravet på avkastning den struktur och de procentsatser som är möjliga för förvaltningsavgifter.  När dessa avgifter genereras i en valuta som inte är portföljförvaltarens basvaluta är dessa avgifter sårbara för valutakursrörelser, vilket får konsekvenser inte bara för vinstmarginalen men också för kassaflödet.

På Alpha har vi gedigen erfarenhet av att utforma strategier som hjälper kunder att kontrollera påverkan av växelkursvolatilitet med avseende på förvaltningsavgifter som är denominerade i en utländsk valuta.

Genom ett kommersiellt och flexibelt tillvägagångssätt kan vi erbjuda säkringsprogram som minskar valutarisken utan att begränsa kundernas likviditet.