Risk på dina villkor

Oavsett om du är en portföljförvaltare som håller på att starta din första fond, eller söker kapital till din femte, så säkerställer vi att valutahanteringen sker i linje med dina tillväxtmål och riskvillighet.

Under årens lopp har vi utvecklat ett antal långsiktiga samarbeten med portföljförvaltare som ansvarar för resultatet av investeringar gjorda med olika valutor
. Genom att noggrant analysera din fonds placeringsportfölj samt dess bas av investerare kan vi ge stöd och råd kring valutahanteringen för att möta dina specifika behov.

Ytterst är våra kunders mål att få god avkastning på deras placeringar – vårt mål är att säkerställa att valutahanteringen sker på ett sätt som hjälper dem att uppnå sitt mål.