Passiv Valutasäkring.

Syftet med våra passiva valutasäkringsstrategier är att se till att ditt företag inte påverkas av valutamarknadens oförutsägbara natur, för att på så sätt åstadkomma en förbestämd nivå av finansiell stabilitet. Detta uppnås genom formaliserade valutahanteringsstrategier som skräddarsys efter din verksamhet och konkurrenssituation.

Med en passiv valutasäkringsstrategi uppnår du en nivå av säkerhet i kassaflöden och vinstmarginal, oberoende av vad som händer på valutamarknaden.