Settlement

Våra kunder kan dra nytta av snabb settlement vid alla transaktioner, mycket tack vare att vi hanterar större, men färre transaktioner än andra leverantörer. Det resulterar i att vi inte behöver hålla oss till förbestämda settlement-tidpunkter och därför kan garantera att medlen överförs samma dag, oftast inom en timme.

Om du vill förlänga ett terminskontrakt så kan vi flytta fram leveransdatumet och använda samma kurs som i det ursprungliga kontraktet – vi lägger bara på vår marginal och justerar för forward points på grund av det framflyttade datumet. Detta förhindrar förverkligandet av en vinst eller förlust, vilket stabiliserar kassaflöden ytterligare och förenklar administration samt att du undviker påverkan på din resultaträkning mellan räkenskapsår.