Settlement

Våra kunder kan dra nytta av snabb settlement vid alla transaktioner, mycket tack vare att vi hanterar större, men färre transaktioner än andra leverantörer. Det resulterar i att vi inte behöver hålla oss till förbestämda settlement-tidpunkter och därför kan garantera att medlen överförs samma dag, oftast inom en timme.

Om du vill förlänga ett terminskontrakt så kan vi flytta fram leveransdatumet och använda samma kurs som i det ursprungliga kontraktet – vi lägger bara på vår marginal och justerar för forward points på grund av det framflyttade datumet. Detta förhindrar förverkligandet av en vinst eller förlust, vilket stabiliserar kassaflöden ytterligare och förenklar administration samt att du undviker påverkan på din resultaträkning mellan räkenskapsår.

Om du vill avbryta ett kontrakt bokar vi en motsvarande men omvänd position för att neutralisera originalkontraktet. Vi applicerar en marginal som ligger i linje med den marginal som togs vid det första transaktionstillfället och eventuell vinst eller förlust överförs till dig.