Rapportering

Som en del i vårt erbjudande får våra kunder tillgång till vår intuitiva kundportal. I huvudsak syftar portalen till att förenkla valutasäkringsstrategins administration, optimera dess effektivitet samt tydliggöra valutaexponering och säkringspositioner.

Portalen utvecklas ständigt och vi ber regelbundet om feedback och idéer från dig som kund, så att vi kan ge dig de lösningar du behöver. Exempel på portalens funktioner: stress-testa strategin och göra känslighetsanalyser, genomföra MTM-värderingar i realtid och administrera eventuell erlagd deposition samt göra retrospektiva värderingsrapporter.