Kreditfacilitet

Vi har flexibla kreditfaciliteter för att kunna tillgodose våra kunders behov och förbättrar deras kassaflöde. För att ha möjligheten att utveckla en valutasäkringsstrategi som möter alla våra kunders krav tittar vår kreditavdelning på helheten i varje affärsrelation, snarare än att enbart utgå från våra kunders strikt finansiella situation. Vår kundportal ger dig tydlig översikt över din kreditfacilitet samt ger dig möjligheten hålla koll på dina terminskontrakts värde i realtid. Dessutom kan du stress-testa mot implied volatility för potentiella krav att erlägga deposition.