Aktiv valutasäkring

Våra aktiva valutasäkringsstrategier är utformade för att ge samma skydd och stabilitet som passiv valutasäkring, samtidigt som de ger dig en högre grad av flexibilitet så att du kan ta tillvara på gynnsamma rörelser i växelkursen.

För att uppnå detta arbetar vi aktivt med att anpassa valutahanteringen i linje med din riskbenägenhet och syn på marknaden. Graden av flexibilitet kan bestämmas i början av valutasäkringsstrategin, eller anpassas mellan olika säkringstillfällen. Vi tillhandahåller sedan en kombination av fundamental och teknisk analys där vi tar hänsyn till både exogena och historiska faktorer för att stödja dig i dina säkringsbeslut.

Enligt vår erfarenhet är aktiv valutasäkring bäst lämpat för företag som är villiga att ta viss risk för att förbättra sin chans till ökad avkastning.