Valutan har en stor inverkan på våra investerare och teamet hos Alpha är avgörande för att hjälpa oss att strukturera en strategi som dämpar andelsklassens risk. Eftersom jag har haft att göra med ett antal valutaföretag tidigare är den största fördelen med att arbeta med Alpha att man samarbetar med ett team som fullt ut förstår den press och de problem som investeringsförvaltare möter.

Genom att vi får möjlighet att följa inverkan av valutan under en investerings hela livslängd, kommer deras unika metod att fungera utmärkt för oss i framtiden när vi skaffar utländskt kapital.

Javier Boveda

Chief Financial Officer
Incus Capital