Alpha har bevisat att de är en proaktiv och pålitlig partner när de hjälpt oss att hantera våra valutamarknadsrisker och gett oss mål och insiktsfulla analyser jämte information som har gett oss större självförtroende i beslutsfattandet. Från att hjälpa oss med att sammanställa våra säkringsstrategier till en löpande support om när vi ska agera i våra diskretionära perioder, kan vi uppriktigt rekommendera Alpha, som levererar en unik och värdefull tjänst.

Nicole Loone

Group Financial Controller
Hornby