En av de huvudsakliga utmärkande faktorerna med Alpha jämfört med andra förmedlare är deras portal. Den har utvecklats internt och har tilldelats öronmärkta resurser för att fortsätta att utvecklas för att skräddarsys enligt Halfords krav och resultaten har hittills varit enastående. Varje krav har vägts in och förväntningarna har ständigt överträffats vid varje uppdatering. Alla förmedlare är inte lika och jag skulle inte tveka att rekommendera någon att arbeta med Alpha.

Stuart Harvey

Head of Tax & Treasury
Halfords