En enastående kundbas i mer än 50 länder.

Som specialister inom vårt område kommer du aldrig att få uppleva att vi för våra kunders volymer på tal.

Trots att vi är ett publikt företag fortsätter vi att samarbeta med ett litet antal betydelsefulla kunder och sovrar bland dem vi vill samarbeta med. Mycket av vår verksamhet bygger på rekommendationer och vi kontaktar endast dem där vi vet att det gäller ett betydande och konsekvent värde.

Läs kundernas vitsord för att höra vad de har att säga om oss och för att förstå deras erfarenheter av att arbeta med Alpha.

FÖRETAGSKUNDER INSTITUTIONELLA KUNDER