Vi omger fantastiska människor
med fantastiska människor.

På Alpha är vi uppfyllda av att omge oss med begåvningar och vi tror att ju mer begåvade vi är, desto mer kan vi åstadkomma. Det är därför du som nyanställd märker att varje person på kontoret är någon som du kan lära dig något av – och respektera.

Vi är inte inriktade på formaliserad utveckling utan tror på att de flesta högpresterande utvecklas genom erfarenhet, observation, eftertanke, läsning och diskussion. Ytterst är de sammantagna effekterna av att vara omgiven av fantastiska människor inte bara det mest effektiva, utan även det mest givande sättet att utveckla ett enastående team.

På samma sätt är vi inte inriktade på titlar eller rangordning, vilket betyder att du inte kommer att se något privat kontorsrum – du kommer att se att alla högre chefer finns ute på planen, inte på läktaren. Det betyder att du kommer att få stöd av människor som har gått i dina skor och som själva vet vad som behövs för att bli framgångsrik i jobbet.

Vi säger som det är.

Vi tror på en rättfram uppriktighet – med feedback som grundas på ärlighet och inte snällhet. Rättfram uppriktighet förekommer ofta och sker direkt, men är alltid sprungen ur omsorg och respekt – vi vill uppnå vår fulla potential och att ta itu med verkligheten är det snabbaste sättet att växa på. Rättfram uppriktighet är ett initiativ i hela företaget som innebär att alla ger och får, oavsett befattning.

Denna öppna metod omfattar nolltolerans för politik på arbetsplatsen.

Tysta överenskommelser hjälper ingen, så om vi inte håller med om något talar vi om det.

På Alpha diskuterar vi, håller med eller inte som ett team. Därefter fastställer vi en handlingsplan. Om någon fortfarande inte är nöjd med beslutet är han eller hon fri att komma med inlägg och framföra starkare argument.

Genom sådana diskussioner som konkurrenterna ryggar tillbaka för, får vi upp nya perspektiv på bordet samtidigt som vi håller oss till våra kärnvärden, något vi kallar att “Vara Alpha”.