Vi har en tydlig känsla för vilka vi är och vad vi förväntar oss av oss själva. Vi kallar detta att ”Vara Alpha” …

DU MÅSTE

‘Expect more’.

Vi är bekväma med att känna oss obekväma, därför att det är så vi växer. Genom att fundera över vår resa, vara självkritiska om våra resultat och använda varje bakslag som en möjlighet att komma igen, utvärderar vi ständigt vad det innebär att vara framgångsrik och sätta ribban ännu högre.

DU MÅSTE

‘Act as one’.

På Alpha lär vi oss tillsammans, växer samman och vinner tillsammans. Vi förväntar av varandra att vi utmanar handlingar som strider mot vår företagskultur, gläds åt andra personers framgångar precis som våra egna, och eftersträvar det som är bäst för Alpha snarare än för oss själva. Vi glömmer aldrig att enskilda personers framgångar förstärks av teamet runt omkring oss.

DU MÅSTE

‘Be humble’.

Vi har ett ordspråk på Alpha: krossa det största egot i rummet. Feedback förekommer ofta och är uppriktig, och vi måste vara ödmjuka för att kunna ta det. Men vi låter aldrig kritik trycka ned oss eller låter berömmet stiga oss åt huvudet – ingen är ”färdig” och vi söker efter kunskapstörstande – inte självgoda allvetare.

DU MÅSTE

‘Seek reality’.

Vi är ett team med människor som kan öppna sina sinnen och se många perspektiv för att komma närmare verkligheten. På Alpha ställer vi de svåraste frågorna för att få de bästa insikterna och undviker grupptänkande och ensidig bekräftelse genom att sälla sig till de åsikter som gäller för stunden. Vi strävar efter att utmana status quo men även att veta när vi ska lita på vårt gemensamma perspektiv, därför att när allt är sagt och gjort har vi nått dit vi befinner oss av en anledning.

DU MÅSTE

‘Make moves’.

Vare sig det innebär att hjälpa en kund att lösa ett problem genom att effektivisera företaget, eller att lyfta någon från en lägre nivå, gör vi de meningsfulla saker som gör störst skillnad. För att vara rak på sak, vi får grovjobbet gjort och tar ansvar för att få rätt saker att hända.