1 plattform. 40 länder.
160 valutor.

Öppna och administrera konton i lokal valuta i upp till 40 länder för att inkassera, inneha och göra betalningar i 160 valutor med alla konton i ditt namn.

 • UNDVIK MELLANHÄNDERS AVGIFTER OCH FÖRSENINGAR

  Med konton i upp till 40 länder kan du skicka och ta emot medel genom att använda lokala betalningsnätverk och undvika de förseningar och avgifter som skapas av förmedlingsbanker.

 • UNDVIK OMRÄKNINGSKOSTNADER

  Använd dina lokala konton för att betala in och betala ut i lokal valuta, vilket eliminerar behovet av att konvertera valuta.

 • CENTRALISERA KONTANTHANTERINGEN

  Tilldela konton till individuella enheter eller även företagsfunktioner för att skapa en virtuell kontostruktur som följer dina affärstransaktioner och gör att kontanter på alla företagsnivåer kan ses och administreras centralt.

  Läs mer

 • Förbättra relationer

  Förbättra era kundrelationer genom att låta dem betala i lokal valuta

 • FÖRENKLA KONTOHANTERINGEN

  Öppna konton snabbt och enkelt och administrera sedan alla via en plattform. Inga fler kostsamma och tidskrävande processer för att öppna konton.

 • HA KONTON I DITT NAMN

  Konton kan skapas i ditt företags namn (istället för i Alpha FX:s) vilket eliminerar förseningar på grund av frågor som ofta uppkommer när tredje parter inkasserar medel åt dig.