Effective currency hedging is a balancing act. One that requires you to ignore every distraction around you, and stay focused on your end goal.

Att göra avtryck.

Vi är Alpha – ett företag där människor och teknik förs samman för att leverera kraftfulla valutahanteringslösningar för några av världens mest respekterade organisationer.

Som specialister arbetar vi inte med alla och vi är ärliga med vilka värderingar vi har.

Men när vi gör det är vi säkra på att göra avtryck.

SÄKRING BETALNINGAR & Collections

Elefanten i rummet.

Det råder ingen brist på råd eller åsikter om vart valutakurserna är på väg.  För dem som ansvarar för beslut om hanteringen av valutaexponering är emellertid elefanten i rummet uppenbar: på lång sikt kan ingen förutsäga valutamarknaden på ett tillförlitligt sätt.

Trots detta baseras ofta valutaköpsbeslut på ”en god gissning” och därför fortsätter företag att i allt väsentligt vara sårbara för valutarisker.

En balansakt.

På Alpha löser vi problemet med oförutsägbara växelkurser genom att utveckla strategier för att balansera de tre större variablerna som finns att överväga vid säkring: Hur mycket? Hur långt framåt? Och när?

Genom att göra så hjälper vi dig att hitta balansen mellan att vara över- och undersäkrad och ger dig större kontroll över den inverkan växelkursernas rörlighet har på dina mål och din kommersiella omgivning.

Göra det begripligt.

Med en strategi på plats, har många kunder viss valfrihet kring när de köper valuta. Samtidigt som bevis tyder på att långsiktiga prognoser i bästa fall är inkonsekventa, medger vi att möjligheter ges inom korta tidsramar och att det är möjligt att dra nytta av dessa för att optimera avkastningen.

För att göra det lämnar våra dedikerade analytiker skräddarsydda och proaktiva insikter och ger råd om när man bör kliva in i marknaden upp till tre månader framåt.

Väl genomfört.

Vi tillhandahåller ett brett utbud av produkter för att genomföra din strategi och är fokuserade på att maximera en effektiv säkring samtidigt som kostnaderna reduceras. Vi arbetar i själva verket med ett antal kunder som inte är i behov av våra konsulttjänster, men som ändå väljer Alpha tack vare effektiviteten och konkurrenskraften i att växla eller säkra valuta med oss.

SE VÅR GENOMFÖRANDEKAPACITET

Det är lättare sagt än gjort.

När det handlar om att göra betalningar och motta betalningar vill alla företag minimera manuella processer och möjliggöra mer effektivitet.

Men befintliga lösningar kräver ofta ett omfattande underhåll, är opålitliga och tids- och resurskrävande att införa.

Unikt positionerad.

Samtidigt som nya FinTechs erbjuder attraktiva innovationer, saknar många en meritlista som företag kan lita på.

Det är på den här punkten Alpha är annorlunda.  Som etablerad leverantör av finansiell teknologi noterad på Londonbörsen kan vi även garantera att de spjutspetslösningar vi tillhandahåller backas upp av en robust bolagsstyrning, en stark balansräkning och en verkligt global bankinfrastruktur.  Det är det bästa av två världar.

Stor bredd.

Med förmågan att skicka och ta emot betalningar i 160 valutor och att öppna konton i upp till 40 länder gör Alpha det möjligt för företag att agera lokalt i verkligt global skala.

Genom att ansluta detta nätverk till vår ledande plattform, som byggts helt från grunden, har vi skapat en global betalningslösning som är enkel, snabb och kostnadseffektiv.

konton BETALNINGAR COLLECTION