Effective currency hedging is a balancing act. One that requires you to ignore every distraction around you, and stay focused on your end goal.

Den balanserande elefanten

På Alpha specialiserar vi oss på att hjälpa företag och institutioner att på ett effektivare sätt hantera deras exponering mot utländsk valuta.

För att få reda på vad en balanserande elefant har med detta att göra, vänligen välj din typ av organisation nedan.

Corporate Institution

Elefanten I rummet

Det råder ingen brist på åsikter om var växelkurser kommer ta vägen. Dock, för dem som har ansvaret för att bestämma hur deras valutarisk ska hanteras är elefanten i rummet uppenbar – i långa loppet finns det ingen som tillförlitligt kan förutsäga valutamarknaden.

Trots detta baseras köp av valuta frekvent på en ”bästa gissning” vilket lämnar företag fortsatt signifikant sårbara för valutarisk. Beteende trender så som prospektteorin och bekräftelsefel förklara varför detta sker, det de inte gör är att förse oss med ett bättre sätt att hantera osäkerheten i utländsk valuta.

Det är där vårt tillvägagångssätt kommer in i bilden.

En balansgång

Vi på Alpha utvecklar valutasäkringsstrategier som hjälper företag att bestämma när, hur mycket och hur långt i förväg de ska köpa valuta. Detta leder till att företagen får större kontroll över den inverkan som instabila växelkurser har på vinstmarginaler, kassaflöde och möjlighet till att köpa eller sälja varor till konkurrenskraftiga priser.

Ignorera distraktioner

Det huvudsakliga syftet med en valutasäkringsstrategi är att skydda företag från externa distraktioner som kan resultera i företaget säkrar sin valuta oproportionerligt. Dessa distraktioner består vanligtvis av valutaprognoser eller utopin om ’den optimala kursen’.

På Alpha anser vi att dessa distraktioner är stöpta i spekulation och kommer därför leda till både inkonsekventa och osäkra resultat. Vi menar därför att viss formalitet behövs för att kontrollera den påverkan som instabila växelkurser har på alla typer av företag.

Ett nytt perspektiv

För att uppnå konsistenta och effektiva resultat krävs inte bara en förändrad strategi, utan även ett nytt perspektiv. I grund och botten innebär detta en valutahantering som ligger i linje med företagets målsättning och konkurrenssituation, snarare än en syn på valutamarknaden eller förhoppningar om att säkra en specifik kurs.

Till syvende och sist hjälper vi företag slå sina konkurrenter, inte valutamarknaden.

Det räcker inte att vara unik

Vi är medvetna om att alla hävdar att de är unika i vår bransch. Vi är också medvetna om att externt är den allmänna uppfattningen att alla i branschen är likadana.

Det tycker naturligtvis inte vi. Ytterst är det företagen som vi arbetar tillsammans med som bäst bevisar att vi gör något unikt.  Det är våra placerare (du hittar ett urval av dem nedan) och våra kunder, vars kundberättelser du kan läsa här.

Logos representerar ett urval av investerare baserat på aktieinnehav per 21.02.19.

 • JPMorgan
 • M&G Investments
 • Soros
 • Chelverton Asset Management
 • Close Brothers
 • AXA
 • Berenberg
 • Jupiter
 • JOHambro
 • Unicorn Asset Management

Mer information

För att få reda på mer om hur vi kan stötta din verksamhet, gå till vårt tillvägagångssätt..

Om du är intresserad av vilka kunder vi arbetar med och vad de har att säga om oss, gå till våra rekommendationer.

Elefanten i rummet

Det finns ett överflöd av råd och åsikter om hur växelkurser kommer att utvecklas.  Men för de som har ansvar för att besluta om hantering av valutakursexponering är elefanten i rummet uppenbar – på lång sikt kan ingen med säkerhet förutspå utvecklingen på valutamarknaden.

Institutioner har därför två val: Att inte göra någonting och lämna placeringar exponerade mot valutarisker eller tillämpa en valutahanteringsstrategi.

Värdet av säkerhet i förhållande till kostnaden att uppnå den

Att tillämpa en valutahanteringsstrategi är oftast det mest logiska alternativet, men det kan vara tidskrävande och kostsamt. Samtidigt kräver en effektiv strategi i många fall valutasäkring, vilket kan skapa problem i framtiden vad gäller likviditeten.

Om tiden och kostnaden för att tillämpa en valutahanteringsstrategi motsvarar eller till och med överstiger värdet på skyddet, så är det med all rätt som placeringsförvaltare ifrågasätter dess värde.

Fördelarna överväger

Alphas metod säkerställer att värdet av valutahanteringsstrategin med råge överstiger tiden och kostnaden för att tillämpa den.

Vårt tillvägagångssätt är enkelt: Utan initialkostnader utformar vi en strategi som gör det möjligt för placeringsförvaltare att nå det mått av säkerhet de önskar och skydda avkastningen på placeringen. När värdet av strategin har visats, tillhandahåller vi support och teknologin som säkerställer enkelt och kostnadseffektivt införande och underhåll, i enlighet med likviditetsbehoven.

Det räcker inte att vara unik

Vi är medvetna om att alla hävdar att de är unika i vår bransch. Vi är också medvetna om att externt är den allmänna uppfattningen att alla i branschen är likadana.

Det tycker naturligtvis inte vi. Ytterst är det företagen som vi arbetar tillsammans med som bäst bevisar att vi gör något unikt.  Det är våra placerare (du hittar ett urval av dem nedan) och våra kunder, vars kundberättelser du kan läsa här.

Logos representerar ett urval av investerare baserat på aktieinnehav per 21.02.19

 • JPMorgan
 • M&G Investments
 • Soros
 • Chelverton Asset Management
 • Close Brothers
 • AXA
 • Berenberg
 • Jupiter
 • JOHambro
 • Unicorn Asset Management

Vill du veta mer?

Läs om vår metod om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag.

Se exempel på kunder vi arbetar för och läs kundberättelserna för att höra vad de har att säga om oss.