Effective currency hedging is a balancing act. One that requires you to ignore every distraction around you, and stay focused on your end goal.

Den balanserande elefanten.

På Alpha specialiserar vi oss på att hjälpa företag och institutioner att på ett effektivare sätt hantera deras exponering mot utländsk valuta.

För att få reda på vad en balanserande elefant har med detta att göra, vänligen välj din typ av organisation nedan.

Corporate Institution

Elefanten I rummet.

Det råder ingen brist på åsikter om var växelkurser kommer ta vägen. Dock, för dem som har ansvaret för att bestämma hur deras valutarisk ska hanteras är elefanten i rummet uppenbar – i långa loppet finns det ingen som tillförlitligt kan förutsäga valutamarknaden.

Trots detta baseras köp av valuta frekvent på en ”bästa gissning” vilket lämnar företag fortsatt signifikant sårbara för valutarisk. Beteende trender så som prospektteorin och bekräftelsefel förklara varför detta sker, det de inte gör är att förse oss med ett bättre sätt att hantera osäkerheten i utländsk valuta.

Det är där vårt tillvägagångssätt kommer in i bilden.

En balansgång.

Vi på Alpha utvecklar valutasäkringsstrategier som hjälper företag att bestämma när, hur mycket och hur långt i förväg de ska köpa valuta. Detta leder till att företagen får större kontroll över den inverkan som instabila växelkurser har på vinstmarginaler, kassaflöde och möjlighet till att köpa eller sälja varor till konkurrenskraftiga priser.

Ignorera distraktioner.

Det huvudsakliga syftet med en valutasäkringsstrategi är att skydda företag från externa distraktioner som kan resultera i företaget säkrar sin valuta oproportionerligt. Dessa distraktioner består vanligtvis av valutaprognoser eller utopin om ’den optimala kursen’.

På Alpha anser vi att dessa distraktioner är stöpta i spekulation och kommer därför leda till både inkonsekventa och osäkra resultat. Vi menar därför att viss formalitet behövs för att kontrollera den påverkan som instabila växelkurser har på alla typer av företag.

Ett nytt perspektiv

För att uppnå konsistenta och effektiva resultat krävs inte bara en förändrad strategi, utan även ett nytt perspektiv. I grund och botten innebär detta en valutahantering som ligger i linje med företagets målsättning och konkurrenssituation, snarare än en syn på valutamarknaden eller förhoppningar om att säkra en specifik kurs.

Till syvende och sist hjälper vi företag slå sina konkurrenter, inte valutamarknaden.

Det räcker inte att vara annorlunda.

Vi är medvetna om att i vår industri påstår sig alla vara annorlunda. Vi är även medvetna om att utifrån sett så anses vi alla vara likadana.

Naturligtvis så anser vi att så inte är fallet, vi anser att i slutändan är det företagen vi associeras med som skiljer oss från mängden. Dessa inkluderar både våra investerare (ett urval kan ses nedan) och våra kunder, vars rekommendationer du kan läsa här.

 

 • Artemis
 • Octopus Investments
 • M&G Investments
 • Close Brothers
 • Hargreave Hale
 • Miton
 • Old Mutual
 • Soros
 • Unicorn Asset Management
 • River and Mercantile
 • Jupiter
 • Chelverton Asset Management

Mer information.

För att få reda på mer om hur vi kan stötta din verksamhet, gå till vårt tillvägagångssätt..

Om du är intresserad av vilka kunder vi arbetar med och vad de har att säga om oss, gå till våra rekommendationer.

The elephant in the room.

There is no shortage of advice or opinions on where exchange rates are going.  However, for those responsible for deciding how to manage their currency exposures, the elephant in the room is obvious – in the long-term, nobody can reliably predict the currency market.

Institutions therefore have two options: do nothing, and leave the investment exposed to currency risk or implement a currency management strategy.

The value of certainty vs the cost of securing it.

Whilst implementing a currency management strategy is typically the most logical option, it can often be time consuming and expensive.  At the same time, an effective strategy for many requires hedging which can also create further problems in terms of liquidity.

Understandably, if the time and cost of implementing a currency management strategy balances out against, or even outweighs the protection it provides, investment managers are right to question its value.

Tipping the balance.

At Alpha, we’ve honed our to approach to ensure the value of our currency management strategies far outweigh the time and cost of implementing them.

The way we do this is simple;  at no upfront cost  we devise a strategy that enables investment managers to achieve the certainty they desire and protect their investment’s performance.  With the value of this strategy evidenced, we then provide support and technology that ensures adopting and maintaining it is simple, cost-effective and supportive of their cash flow requirements.

It’s not enough to be different.

The FX industry has become heavily commoditised and investment managers are therefore right to be sceptical when it comes to foreign exchange providers claiming to offer something different – ourselves included! Ultimately, being different is only relevant if it’s adding value and this is decided not by us, but by our clients and investors.

 • Artemis
 • Octopus Investments
 • M&G Investments
 • Close Brothers
 • Hargreave Hale
 • Miton
 • Old Mutual
 • Soros
 • Unicorn Asset Management
 • River and Mercantile
 • Jupiter
 • Chelverton Asset Management

Find out more.

To find out more about the different ways we can support your business, read our approach.

To view more of the investors who have chosen to support our business, please click here.