Hedge faciliteiten

Met Alpha heeft u toegang tot flexibele hedgefaciliteiten om aan uw hedge vereisten te kunnen voldoen en uiteindelijk om cash flow vrij te kunnen maken. Om aan uw vereisten te voldoen kijken we hiervoor niet enkel naar uw financiën, maar naar uw volledig scenario. Daarnaast bieden we u een online portal aan waar u uw hedge krediet en de reële waarde van uw forward contract kunt bekijken, alsook scenario’s met verschillende volatiliteit kunt stresstesten.