Actief hedgen

Onze actieve hedgestrategieën geven u de bescherming en stabiliteit van passieve hedgestrategieën, maar maken het ook mogelijk om flexibel te reageren op gunstige valutabewegingen.

We doen dit door rekening te houden met uw risicoprofiel en met waarschijnlijke valutaschommelingen. Deze aanpassingen bepalen we ofwel vooraf aan, ofwel op een hedge-per-hedge basis tijdens een specifieke tijdsperiode. Hiervoor gebruiken we een combinatie van fundamentele en technische analyse waarbij we rekening houden met zowel externe als historische factoren.

Onze ervaring is dat actief hedgen goed werkt voor bedrijven die bereid zijn om een laag risico te accepteren voor een beter rendement.