De focus van Alpha op het verstrekken van relevante en tijdige informatie heeft ons geholpen de marktrisico’s voor te blijven, waardoor we strategischer konden optreden in de timing van de uitvoering van transacties. Daarnaast hebben ze onze treasury-afdeling geholpen bij het ontwikkelen en uitbreiden van hun inzicht over hoe ze ons FX-risico het beste kunnen beheren in een volatiele markt. Ons team ziet onze relatie met Alpha als een integraal onderdeel van onze activiteiten en beveelt deze onderneming aan bij andere bedrijven die kunnen profiteren van dergelijke waardevolle ondersteuning.

Alison Lygo

Senior Treasury Manager
ASOS