We hebben altijd duidelijk voor ogen wie we zijn en wat we van onszelf verwachten. Dit noemen we ‘Alpha zijn’…

MEN MOET ALTIJD

‘Act as one’.

Bij Alpha leren we samen, groeien we samen en winnen we samen. We spreken elkaar aan op zaken die niet stroken met onze bedrijfscultuur. We vieren niet alleen onze eigen overwinningen, maar ook die van collega’s. We doen eerder wat het beste is voor Alpha dan wat het beste is voor onszelf. We zullen nooit vergeten dat individuele successen worden versterkt door het team om ons heen.

MEN MOET ALTIJD

‘Be humble’.

Bij Alpha zeggen we: maak het grootste ego klein. We geven elkaar regelmatig en openhartig feedback. En het vergt bescheidenheid om die ter harte te nemen. Maar van kritiek raken we niet van slag en van complimenten worden we niet hoogmoedig. Niemand is perfect. Daarom werken we liever met mensen die alles willen leren dan met mensen die alles al denken te weten.

MEN MOET ALTIJD

‘Seek reality’.

Wij zijn een team van mensen met open geesten. We benaderen problemen vanuit verschillende perspectieven om dichter bij de realiteit te kunnen komen. Bij Alpha stellen we de moeilijkste vragen om tot de beste inzichten te komen. We vermijden groepsdenken en tunnelvisie door bewust op zoek te gaan naar tegengestelde opvattingen. We proberen altijd vraagtekens te zetten bij de status quo. Maar we weten ook wanneer we mogen vertrouwen op onze gezamenlijke visie, want uiteindelijk hebben we niet voor niets het punt bereikt waar we nu staan.

MEN MOET ALTIJD

‘Make moves’.

Of het nu gaat om het helpen van een klant bij het oplossen van een probleem, om het doorvoeren van efficiëntieverbeteringen in de bedrijfsvoering of zelfs om het helpen van iemand die in de put zit, wij doen dingen die zinvol zijn en een groot verschil maken. Kort gezegd komt het erop neer dat we dingen voor elkaar krijgen en daar ook onze verantwoordelijkheid voor nemen.

MEN MOET ALTIJD

‘Meer verwachten’.

We voelen ons gemakkelijk bij het ongemakkelijke, want dat is hoe we groeien. We denken na bij wat we doen, we kijken kritisch naar wat we hebben bereikt en zien tegenslagen als een kans om er beter uit te komen. We reflecteren voortdurend over de betekenis van succes en leggen de lat steeds hoger.