Το πραγματικό πρόβλημα.

Στον τομέα των συναλλαγματικών ισοτιμιών υπάρχει πληθώρα συμβουλών και απόψεων. Εντούτοις, για όσους είναι υπεύθυνοι να αποφασίσουν πώς να διαχειριστούν τη έκθεσή τους στον συναλλαγματικό κίνδυνο, το πραγματικό πρόβλημα είναι προφανές: μακροπρόθεσμα, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με αξιοπιστία την αγορά συναλλάγματος.

Παρ’ όλα αυτά, οι αποφάσεις που λαμβάνονται όσον αφορά την αγορά συναλλάγματος εξακολουθούν συχνά να βασίζονται στη μέθοδο της «καλύτερης πρόβλεψης» και συνεπώς οι εταιρείες παραμένουν κατ΄ ουσία ευάλωτες στον συναλλαγματικό κίνδυνο.

Τήρηση ισορροπίας.

Στην Alpha, επιλύουμε το πρόβλημα των απρόβλεπτων συναλλαγματικών ισοτιμιών αναπτύσσοντας στρατηγικές εξισορρόπησης των τριών μεγάλων μεταβλητών που πρέπει να λαμβάνετε υπόψη σας κατά την αντιστάθμιση: Πόσο; Πόσο μπροστά; Και πότε;

Με αυτόν τον τρόπο, σας βοηθάμε να βρείτε την ισορροπία μεταξύ της υπεραντιστάθμισης και της υποαντιστάθμισης και σας παρέχουμε τη δυνατότητα να έχετε μεγαλύτερο έλεγχο όσον αφορά τον αντίκτυπο που έχει η μεταβλητότητα της συναλλαγματικής ισοτιμίας στους στόχους και στο εμπορικό σας τοπίο.

Πλήρης κατανόηση.

Ακολουθώντας μια στρατηγική, πολλοί πελάτες θα έχουν την ευχέρεια να αποφασίσουν πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για να αγοράσουν ένα νόμισμα. Ενώ τα αποδεικτικά στοιχεία μάς δείχνουν ότι οι μακροπρόθεσμες προβλέψεις για την αγορά είναι στην καλύτερη περίπτωση ανακόλουθες, αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν ευκαιρίες εντός σύντομων χρονικών πλαισίων και ότι είναι δυνατόν να επωφεληθούμε από αυτές για να βελτιστοποιήσουμε τις αποδόσεις.

Για να γίνει αυτό, οι ειδικοί αναλυτές μας παρέχουν εξειδικευμένες και προορατικές πληροφορίες, καθοδηγώντας την είσοδο στην αγορά έως και για μετά από τρεις μήνες.

Εξαιρετική εκτέλεση.

Παρέχουμε μια σειρά προϊόντων για την εκτέλεση της στρατηγικής σας, εστιάζοντας στη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της αντιστάθμισης, μειώνοντας παράλληλα το κόστος. Πράγματι, συνεργαζόμαστε με πολλούς πελάτες που δεν χρειάζονται τις συμβουλευτικές υπηρεσίες μας, αλλά εξακολουθούν να μας επιλέγουν με βάση και μόνο την αποτελεσματικότητα και την ανταγωνιστικότητα των δυνατοτήτων εκτέλεσης.

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΑΣ