Κατάλληλες λύσεις, ανεξάρτητα από την προσέγγισή σας.

Παράλληλα με τις στρατηγικές διαχείρισης συναλλάγματος, παρέχουμε μια σειρά προϊόντων και υπηρεσιών που εστιάζουν στην αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη εκτέλεση των συναλλαγματικών σας απαιτήσεων.

 • ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ
  ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ

  Ως δυναμική και επαρκώς κεφαλαιοποιημένη εισηγμένη επιχείρηση, είμαστε σε θέση να παρέχουμε μη εξασφαλισμένες διευκολύνσεις αντιστάθμισης για την καλύτερη υποστήριξη των ταμειακών σας αναγκών.

 • ΑΝΑΛΥΣΗ

  Παρέχουμε εξατομικευμένη και προορατική ανάλυση αγοράς για να καθοδηγήσουμε την είσοδο στην αγορά. Η ανάλυσή μας σχεδιάζεται για εσάς και τις απαιτήσεις σας από έναν εξειδικευμένο αναλυτή – δεν προσφέρουμε γενικής φύσης υλικό εμπορικής προώθησης.

 • ΑΝΑΦΟΡΑ

  Παρέχουμε στους πελάτες μας μια ισχυρή αλλά διαισθητική διαδικτυακή πύλη με σκοπό στην απλοποίηση της διαχείρισης της αντιστάθμισης, για εξοικονόμηση χρόνου και πόρων, βελτιώνοντας παράλληλα την αποτελεσματικότητα της αντιστάθμισης.

 • ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

  Αγοράζουμε δισεκατομμύρια σε συνάλλαγμα κάθε χρόνο και έχουμε πρόσβαση σε μια ομάδα παγκόσμιων παρόχων ρευστότητας, το οποίο μας παρέχει τη δυνατότητα να επιτυγχάνουμε ανταγωνιστικές τιμές σε τιμές χονδρικής.

 • ΜΕΣΑ
  ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ

  Ανεξάρτητα αν πρόκειται για συμβόλαιο άμεσης παράδοσης, προθεσμιακό συμβόλαιο ή σύμβαση δικαιώματος προαίρεσης, μπορούμε να προσφέρουμε προϊόντα διαχείρισης συναλλαγματικών κινδύνων που είναι αποτελεσματικά για τις ανάγκες κατάλληλων πελατών.

 • ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

  Το γεγονός ότι συνεργαζόμαστε με εκατοντάδες πελάτες σε έναν κλάδο που συχνά λειτουργεί με χιλιάδες πρόσωπα, αποτελεί εξασφάλιση ότι είμαστε σε θέση να παρέχουμε μια γρήγορη και προορατική προσέγγιση όσον αφορά τον διακανονισμό των κεφαλαίων σας.