Επαρκώς χρηματοδοτούμενη, ρυθμιζόμενη, διαχωρισμένη και ασφαλής.

Η Alpha FX Group plc είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου και διαπραγματεύεται μέσω της πλήρως ελεγχόμενης θυγατρικής της εταιρείας υπό την επωνυμία Alpha FX Limited (αριθμός μητρώου εταιρειών: 05108142).

Η Alpha FX Limited έχει λάβει άδεια και ρυθμίζεται από τη Βρετανική Αρχή Χρηματοπιστωτικής Δεοντολογίας (Financial Conduct Authority) για να παρέχει ρυθμιζόμενα προϊόντα και υπηρεσίες (FCA αριθμός μητρώου FCA: 770377) και έχει αδειοδοτηθεί από τη Βρετανική Αρχή Χρηματοπιστωτικής Δεοντολογίας ως ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος (Authorised Electronic Money Institution, αριθμός μητρώου: 900849).  Ρυθμίζεται, επίσης, από το Κέντρο Ανάλυσης Οικονομικών Συναλλαγών και Αναφορών του Καναδά (FINTRAC) (αριθμός μητρώου M18265420).

Η Alpha FX Europe limited είναι εξουσιοδοτημένη και ρυθμισμένη από την αρχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της Μάλτας για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών όσον αφορά την πράξη επενδυτικών υπηρεσιών, (Cap. 370 of the Laws of Malta) και για την έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος και την παροχή υπηρεσιών πληρωμών βάσει του νόμου περί χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, (Cap. 376 of the Laws of Malta).

Η Alpha δεν κερδοσκοπεί ποτέ στις αγορές νομισμάτων και λειτουργεί ως χρηματομεσιτική εταιρεία αντιστοιχισμένων συναλλαγών. Όταν συνάπτετε μια συναλλαγή μαζί μας, εμείς συνάπτουμε μια αντιστοιχισμένη αμετάκλητη συμφωνία κάλυψης με τους αντισυμβαλλομένους μας.

Η Alpha ανήκει στους υπαλλήλους της και σε ορισμένους από τους πιο αναγνωρισμένους οργανισμούς του ΗΒ, μεταξύ των οποίων: η Soros Fund Management, η M&G και η Goldman Sachs. Για να δείτε τους βασικούς μετόχους μας, παρακαλούμε κάντε κλικ εδώ.

Η Alpha είναι μέλος της Εταιρείας Παγκόσμιων Διατραπεζικών Χρηματοπιστωτικών Τηλεπικοινωνιών (SWIFT), αριθμός BIC APAHGB2L.