Συνεργαζόμαστε με την Alpha από το 2017 και θεωρούμε την προσφορά τους μοναδική και χρήσιμη. Θα πρότεινα θερμά σε άλλες επιχειρήσεις και ομάδες διαχείρισης ταμείων που επηρεάζονται από τον συναλλαγματικό κίνδυνο να συνεργαστούν με την Alpha.

Εκτός από την παροχή υποστήριξης με δεδομένα στρατηγικής και αγοράς, συνεργάστηκαν μαζί μας για την ανάπτυξη ενός ειδικά προσαρμοσμένου διαδικτυακού ταμειακού συστήματος ξένου συναλλάγματος που μας έδωσε τη δυνατότητα να εξομαλύνουμε μια σειρά διαδικασιών, βελτιώνοντας με τον τρόπο αυτό το επίπεδο προβολής και, συνεπώς, ελέγχου όσον αφορά τα επενδυτικά μας ανοίγματα.

Η συμβουλευτική προσέγγισή τους ταιριάζει με το επιχειρηματικό μας μοντέλο και ανυπομονώ να συνεργαστώ με την ομάδα τους και στο μέλλον.

Rachael Fisher

Group Treasurer
Rotork