Η Alpha μας προσφέρει μια διαφανή και αποτελεσματική στρατηγική διαχείρισης της κυλιόμενης αντιστάθμισης μέσω της τεχνογνωσίας και της τεχνολογίας που διαθέτει στον κλάδο των επενδυτικών κεφαλαίων.

Η καθοδήγηση της ομάδας όσον αφορά την απόδοση του επενδυτικού κεφαλαίου μας ήταν σημαντική και είμαστε ενθουσιασμένοι με τα μελλοντικά αποτελέσματα.

Richard Butler

Founding Partner
ESO Capital