Εμείς στην Pol Roger, μία από τις ελάχιστες οικογενειακές εταιρείες παραγωγής σαμπάνιας, με ένα χαρτοφυλάκιο εκλεκτών κρασιών και οινοπνευματωδών ποτών που εκπροσωπούνται στο ΗΒ, εκτιμούμε τη σχέση που έχουμε αναπτύξει με την Alpha. Οι συναλλαγές μας με την Alpha είναι πάντοτε κατανοητές και διαφανείς και μας αρέσει το γεγονός ότι από την αρχή της συνεργασίας μας απευθυνόμαστε στο ίδιο πρόσωπο για οτιδήποτε αφορά τη διαχείριση των νομισμάτων μας. Οι συμβουλές που παρέχουν σχετικά με την είσοδο στην αγορά είναι πάντοτε αξιόπιστες και προσπαθούν να κατανοήσουν τις επιχειρηματικές μας ανάγκες.

Isobel Mills

Financial Director
Pol Roger