Κατά τη διάρκεια της πενταετούς συνεργασίας μας με την Alpha, οι εξατομικευμένες και ειδικές υπηρεσίες που μας πρόσφερε ήταν πάντοτε υψηλού επιπέδου και προς το καλύτερο συμφέρον της επιχείρησής μας. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου δημιουργήσαμε μια θετική σχέση συνεργασίας στην οποία γνωρίζω ότι μπορώ να βασιστώ για να μου παράσχει διορατικότητα και υποστήριξη όσον αφορά τους κινδύνους της αγοράς συναλλάγματος, και αυτό είναι πάντοτε ένα πολύτιμο εργαλείο για τη διαχείριση των επενδυτικών μας ανοιγμάτων. Συστήνω ολόθερμα την Alpha σε οποιαδήποτε επιχείρηση θα μπορούσε να επωφεληθεί από μια τέτοια αφοσιωμένη και μοναδική υπηρεσία.

Andrew Davis

Tax and Treasury Director
Interoute