Η Alpha έχει αποδείξει ότι είναι μοναδική όσον αφορά την προσέγγιση και την τεχνογνωσία της, καθόσον αφιέρωσε χρόνο για να κατανοήσει τις πολυπλοκότητες της επιχείρησής μας και να διαμορφώσει ένα ειδικά προσαρμοσμένο μοντέλο αντιστάθμισης για την επίτευξη των στόχων μας. Εκτός από τη γνώση της αγοράς και το επίπεδο προσωπικής εξυπηρέτησης που προσφέρει, θεωρώ ότι είναι αξιόλογος συνεργάτης στη διαχείριση του ξένου συναλλάγματός μας.

Chris Keen

CFO NBTY Europe
Holland & Barrett