Ένα από τα βασικά στοιχεία που θεωρήσαμε ότι διαφοροποιούν την Alpha έναντι άλλων μεσιτών ήταν η εταιρική της πύλη. Δεδομένου του ότι η πύλη της έχει αναπτυχθεί εντός της εταιρείας και με πόρους ειδικά αφιερωμένους στη συνεχή ανάπτυξή της κατά τρόπο προσαρμοσμένο στις ανάγκες της Halford, τα αποτελέσματα μέχρι σήμερα είναι εξαιρετικά. Έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα αιτήματα που υποβλήθηκαν και τα αποτελέσματα κάθε νέας έκδοσής της υπερβαίνουν διαρκώς τις προσδοκίες. Δεν είναι όλοι οι μεσίτες ίδιοι και δεν θα δίσταζα να συστήσω σε οποιονδήποτε να συνεργαστεί με την Alpha.

Stuart Harvey

Head of Tax & Treasury
Halfords