Η διαχείριση συναλλαγματικού κινδύνου είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται ευρέως στον κλάδο, αλλά έχω μείνει ευχάριστα έκπληκτος από την προσέγγιση της Alpha FX. Είμαστε σε θέση να παρακολουθούμε τον συναλλαγματικό κίνδυνο, χάρη στα προορατικά προγράμματα αντιστάθμισης που μας βοήθησε να αναπτύξουμε και να συνεχίσουμε να διατηρούμε. Ταυτόχρονα, χάρη στην τεχνική ανάλυση που μας παρέχει, είμαστε σε θέση να διαχειριζόμαστε ορθολογικά την αντιστάθμιση μέσα στις διακριτικές μας περιόδους, επιτυγχάνοντας παράλληλα καλά αποτελέσματα.

Από την αρχή πίστευα ότι η Alpha FX ήταν διαφορετική. Είμαι στην ευχάριστη θέση να διαβεβαιώσω ότι μέχρι σήμερα το έχει κιόλας αποδείξει.

David Finch

Financial Director
Ercol