Ενώ παλαιότερα διαχειριζόμασταν πάντοτε την ανταλλαγή ξένων νομισμάτων με πιο αντιδραστικό τρόπο, η Alpha μας παρουσίασε μια καινοτόμο λύση για τις αμοιβές διαχείρισης μας και, συνεργαζόμενη με εμάς σε διάφορες οντότητες, καταφέραμε να δημιουργήσουμε μια ομαλότερη διαδικασία κατάρτισης προϋπολογισμού για ολόκληρο τον όμιλο.

Emma Anderson

Chief Financial Officer
Capital Dynamics