Η εστίαση της Alpha στην παροχή σχετικών και έγκαιρων πληροφοριών συνέβαλε ώστε να προλαμβάνουμε τους κινδύνους της αγοράς και μας επέτρεψε να ελέγχουμε πιο στρατηγικά τον χρόνο εκτέλεσης των συναλλαγών μας. Επιπρόσθετα, παρείχε τη δυνατότητα στην ομάδα διαχείρισης του ταμείου της εταιρείας μας να αναπτύξει και διευρύνει την κατανόησή της για τον καλύτερο τρόπο διαχείρισης του κινδύνου συναλλαγματικών ισοτιμιών σε μια ασταθή αγορά. Η ομάδα μας θεωρεί ότι η σχέση μας με την Alpha είναι αναπόσπαστο μέρος των λειτουργιών μας και θα τη συστήναμε και σε άλλες επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να επωφεληθούν από μια τόσο πολύτιμη υποστήριξη.

Alison Lygo

Senior Treasury Manager
ASOS