Οι διακυμάνσεις των νομισματικών ισοτιμιών επηρεάζουν την Beechbrook και η ομάδα της Alpha, με πολλούς τρόπους, έχουν πάντα υπάρξει διαθέσιμοι και πρόθυμοι να βοηθήσουν όποτε χρειάστηκε. Έχουν σε βάθος κατανόηση του κλάδου, κάτι που μας δίνει την ευελιξία και την εξυπηρέτηση που χρειάζεται ένα επενδυτικό κεφάλαιο σαν εμάς ώστε να λειτουργήσει σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Alan Chu

Finance and Operations Director
Beechbrook Capital