Μια διακεκριμένη βάση πελατών, σε περισσότερες από 40 χώρες.

Ως ειδικοί στον τομέα μας, δεν θα μας ακούσετε ποτέ να κραυγάζουμε για το μέγεθος των πελατών με τους οποίους συνεργαζόμαστε.

Παρόλο που είμαστε μια εισηγμένη εταιρεία, συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με ένα μικρό αριθμό πελατών υψηλής αξίας και είμαστε επιλεκτικοί όσον αφορά τους συνεργάτες μας. Μεγάλο μέρος της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας προέρχεται από συστάσεις και προσεγγίζουμε μόνο τις περιπτώσεις εκείνων όπου γνωρίζουμε ότι διακυβεύεται σημαντική και βιώσιμη αξία.

Για να μάθετε τι είπαν και να κατανοήσετε περισσότερο την εμπειρία που είχαν από τη συνεργασία τους με την Alpha, διαβάστε τις Κριτικές Πελατών μας.

ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ