1 πλατφόρμα. 40 χώρες.
160 νομίσματα.

Μπορείτε να ανοίξετε και να διαχειριστείτε λογαριασμούς σε τοπικό νόμισμα σε έως και 40 χώρες για την είσπραξη, διατήρηση και πραγματοποίηση πληρωμών σε 160 νομίσματα, και όλοι οι λογαριασμοί μπορεί να είναι στο όνομά σας.

 • ΑΠΟΦΥΓΗ ΧΡΕΩΣΕΩΝ & ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ

  Έχοντας λογαριασμούς σε έως και 40 χώρες, μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε χρηματικά ποσά χρησιμοποιώντας τοπικά δίκτυα πληρωμών, αποφεύγοντας τις καθυστερήσεις και τις χρεώσεις που δημιουργούν οι ενδιάμεσες τράπεζες.

 • ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ

  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους τοπικούς λογαριασμούς σας για την κατάθεση και ανάληψη χρημάτων σε τοπικό νόμισμα, εξαλείφοντας την ανάγκη για μετατροπή κεφαλαίων.

 • ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

  Μπορείτε να κατανείμετε τους λογαριασμούς με βάση μεμονωμένες οντότητες ή ακόμα και επιχειρηματικές λειτουργίες, ούτως ώστε να δημιουργήσετε μια δομή εικονικών λογαριασμών που αποκρύπτει τις επιχειρηματικές σας λειτουργίες και επιτρέπει την προβολή και κεντρική διαχείριση των μετρητών σε όλο το φάσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

  Ενημερωθείτε λεπτομερέστερα

 • ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ

  Μπορείτε να διαπραγματεύεστε εκπτώσεις με τους προμηθευτές, καθόσον τους επιτρέπετε να πληρώσουν στο τοπικό τους νόμισμα.

 • ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

  Μπορείτε να ανοίξετε γρήγορα και εύκολα λογαριασμούς και, στη συνέχεια, να τους διαχειριστείτε μέσω μιας πλατφόρμας. Τέλος πλέον στις δαπανηρές και χρονοβόρες διαδικασίες ανοίγματος λογαριασμού.

 • ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΑΣ

  Οι λογαριασμοί μπορούν να ανοιχθούν στο όνομα της εταιρείας σας (αντί για το όνομα της Alpha FX), εξαλείφοντας καθυστερήσεις λόγω ερωτημάτων που συχνά εγείρονται όταν εισπράττονται κεφάλαια από τρίτους για λογαριασμό σας.