Μη Εκτελεστικος Διευθυντης

Matthew Knowles

Πίσω

Έχοντας υπηρετήσει επί 19 έτη στην HiFX, μια επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες διεθνών πληρωμών τόσο σε καταναλωτές όσο και σε εταιρικούς πελάτες, ο Matt εισφέρει σημαντική τεχνογνωσία στην Alpha όσον αφορά τον κλάδο μας.

Ο Matt ήταν συνιδρυτής της HiFX το 1998 και κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Διευθύνων Σύμβουλος ηγήθηκε της επιχείρησης μέσω μιας εξαγοράς από διοικητικά στελέχη (MBO) και διαφόρων άλλων αποκτήσεων, πριν από την πώληση της εταιρείας αυτής το 2014 στη Nasdaq listed Euronet Inc. Μετά την πώλησή της, συνέχισε να παρέχει τις υπηρεσίες του ως Διευθύνων Σύμβουλος μέχρι τον Φεβρουάριο του 2017, επιβλέποντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό της, ενώ αποχώρησε αφού πρώτα εντόπισε, απέκτησε και ενσωμάτωσε σε αυτήν την XE.com τον Ιούλιο του 2015. Λόγω της επέκτασης της εταιρείας, κατά τον χρόνο της αποχώρησής του από την HiFX, ο Matt ήταν υπεύθυνος για περίπου 400 εργαζόμενους που στελέχωναν 6 διεθνή γραφεία.

Ο Matt είναι μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας.