Μη Εκτελεστικος Προεδρος

Clive Kahn

Πίσω

Ο Clive έχει πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και, ιδίως, στην αγορά συναλλάγματος (FX) και στις πληρωμές. Εργάστηκε ως Οικονομικός Διευθυντής και Διευθύνων Σύμβουλος στην Travelex, την παγκόσμια επιχείρηση ξένου συναλλάγματος. Ηγήθηκε της πώλησης της επιχείρησης στην Apax Partners το 2005 για μια αξία επιχείρησης άνω του 1 δισ. λιρών Αγγλίας και αποχώρησε από την Travelex το 2006. Μετά την Travelex, ο Clive υπηρέτησε επί επτά έτη ως Διευθύνων Σύμβουλος της Cardsave, μιας επιχείρησης λύσεων αποδοχής και πληρωμών πιστωτικών καρτών, από την οποία αποχώρησε μετά τη συγχώνευσή της με την Worldpay, το 2014. Εκτός από τη θέση του Μη Εκτελεστικού Προέδρου της Alpha FX Group plc, ο Clive είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Payzone UK Ltd, μια επιχείρησης λύσεων πληρωμής. Είναι, επίσης, ορκωτός λογιστής.