Μεταμόρφωση του τρόπου με τον οποίο οι επιχειρήσεις διαχειρίζονται το νόμισμα.

Στην Alpha, αναπτύσσουμε στρατηγικές και τεχνολογίες που βοηθούν τις εταιρείες και τους οργανισμούς να διαχειρίζονται το νόμισμα με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Ως ειδικοί στον κλάδο μας, εστιάζουμε σε τρεις βασικούς τομείς: διαχείριση συναλλαγματικού κινδύνου, διεθνείς πληρωμές και εισπράξεις. Οι λύσεις μας διαφέρουν ανάλογα με τις περιστάσεις σας, αλλά η ποιότητά τους αντικατοπτρίζεται στους παρακάτω αριθμούς.

40%

Περίπου το 40% της ομάδας μας είναι μέτοχοι και αυτό το συλλογικό μοντέλο συμμετοχής στο κεφάλαιο οδηγεί, βεβαίως, σε καλύτερα αποτελέσματα για τους πελάτες μας.

£800m+

Είμαστε μια επικερδής, επαρκώς κεφαλαιοποιημένη και απαλλαγμένη από χρέη επιχείρηση, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου με χρηματιστηριακή αξία άνω των 800 εκατομμυρίων λιρών Αγγλίας.

<1,000

Προτιμούμε να συνεργαζόμαστε με ένα μικρό αριθμό πελατών υψηλής αξίας και να μην επηρεαζόμαστε από τον όγκο και τις κλίμακες, συνεργαζόμενοι με περίπου 950 επιχειρήσεις σε περισσότερες από 50 χώρες.

40

Μπορούμε να εκδίδουμε τοπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς σε περισσότερες από 40 χώρες, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό τη δυνατότητα στους πελάτες να εισπράττουν τοπικά σε μια πραγματικά παγκόσμια κλίμακα.

70+

Τα τοπικά δίκτυα πληρωμών μας επεκτείνονται σε περισσότερες από 70 χώρες.

4

Η Alpha FX Limited έχει 4 κανονιστικές άδειες από τη Βρετανική Αρχή Χρηματοπιστωτικής Δεοντολογίας (Financial Conduct Authority) και, επίσης, ρυθμίζεται από το Κέντρο Ανάλυσης Οικονομικών Συναλλαγών και Αναφορών του Καναδά (FINTRAC).