Στήριξη από διεθνώς αναγνωρισμένους οργανισμούς.

Ως εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου, έχουμε τη στήριξη ορισμένων διεθνώς αναγνωρισμένων επενδυτών, πολλοί από τους οποίους έχουν πλούσια εμπειρία στη διαχείριση ταμειακών και χρηματοοικονομικών κινδύνων. Αφού διέθεσαν χρόνο για να κατανοήσουν την επιχείρησή μας και να προβούν σε ενδελεχή και με δέουσα επιμέλεια έλεγχό της, αναγνώρισαν την αξία στις λύσεις μας και αποφάσισαν να επενδύσουν. Γνωρίζουμε ότι θα κάνετε την δική σας έρευνα πριν αποφασίσετε να συνεργαστείτε μαζί μας, αλλά ελπίζουμε ότι η εμπιστοσύνη σας θα ενισχυθεί από το γεγονός ότι και άλλοι έχουν πράξει το ίδιο.