Effective currency hedging is a balancing act. One that requires you to ignore every distraction around you, and stay focused on your end goal.

Αισθητή παρουσία.

Είμαστε η Alpha – μια εταιρεία όπου άνθρωποι και τεχνολογία συναντώνται για να παρέχουν ισχυρές λύσεις διαχείρισης συναλλάγματος σε ορισμένους από τους πιο αναγνωρισμένους οργανισμούς παγκοσμίως.

Ως ειδικοί, δεν συνεργαζόμαστε με τους πάντες και είμαστε ειλικρινείς όσον αφορά την αξία μας.

Αλλά όταν αποφασίσουμε να συνεργαστούμε, είμαστε βέβαιοι ότι αυτό θα έχει αποτέλεσμα.

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΕΣ & ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ

Το πραγματικό πρόβλημα.

Στον τομέα των συναλλαγματικών ισοτιμιών υπάρχει πληθώρα συμβουλών και απόψεων. Εντούτοις, για όσους είναι υπεύθυνοι να αποφασίσουν πώς να διαχειριστούν τη έκθεσή τους στον συναλλαγματικό κίνδυνο, το πραγματικό πρόβλημα είναι προφανές: μακροπρόθεσμα, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με αξιοπιστία την αγορά συναλλάγματος.

Παρ’ όλα αυτά, οι αποφάσεις που λαμβάνονται όσον αφορά την αγορά συναλλάγματος εξακολουθούν συχνά να βασίζονται στη μέθοδο της «καλύτερης πρόβλεψης» και συνεπώς οι εταιρείες παραμένουν κατ΄ ουσία ευάλωτες στον συναλλαγματικό κίνδυνο.

Τήρηση ισορροπίας.

Στην Alpha, επιλύουμε το πρόβλημα των απρόβλεπτων συναλλαγματικών ισοτιμιών αναπτύσσοντας στρατηγικές εξισορρόπησης των τριών μεγάλων μεταβλητών που πρέπει να λαμβάνετε υπόψη σας κατά την αντιστάθμιση: Πόσο; Πόσο μπροστά; Και πότε;

Με αυτόν τον τρόπο, σας βοηθάμε να βρείτε την ισορροπία μεταξύ της υπεραντιστάθμισης και της υποαντιστάθμισης και σας παρέχουμε τη δυνατότητα να έχετε μεγαλύτερο έλεγχο όσον αφορά τον αντίκτυπο που έχει η μεταβλητότητα της συναλλαγματικής ισοτιμίας στους στόχους και στο εμπορικό σας τοπίο.

Πλήρης κατανόηση.

Ακολουθώντας μια στρατηγική, πολλοί πελάτες θα έχουν την ευχέρεια να αποφασίσουν πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για να αγοράσουν ένα νόμισμα. Ενώ τα αποδεικτικά στοιχεία μάς δείχνουν ότι οι μακροπρόθεσμες προβλέψεις για την αγορά είναι στην καλύτερη περίπτωση ανακόλουθες, αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν ευκαιρίες εντός σύντομων χρονικών πλαισίων και ότι είναι δυνατόν να επωφεληθούμε από αυτές για να βελτιστοποιήσουμε τις αποδόσεις.

Για να γίνει αυτό, οι ειδικοί αναλυτές μας παρέχουν εξειδικευμένες και προορατικές πληροφορίες, καθοδηγώντας την είσοδο στην αγορά έως και για μετά από τρεις μήνες.

Εξαιρετική εκτέλεση.

Παρέχουμε μια σειρά προϊόντων για την εκτέλεση της στρατηγικής σας, εστιάζοντας στη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της αντιστάθμισης, μειώνοντας παράλληλα το κόστος. Πράγματι, συνεργαζόμαστε με πολλούς πελάτες που δεν χρειάζονται τις συμβουλευτικές υπηρεσίες μας, αλλά εξακολουθούν να μας επιλέγουν με βάση και μόνο την αποτελεσματικότητα και την ανταγωνιστικότητα των δυνατοτήτων εκτέλεσης.

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΑΣ

Άλλο η θεωρία και άλλο η πράξη.

Όταν πρόκειται για πληρωμές και εισπράξεις, κάθε επιχείρηση επιθυμεί να μειώσει τις μη αυτοματοποιημένες διαδικασίες και να χρησιμοποιήσει νέες μορφές βελτίωσης της αποτελεσματικότητας.

Ωστόσο, οι υπάρχουσες λύσεις παρουσιάζουν συχνά υψηλό κόστος συντήρησης, είναι αναξιόπιστες και απαιτούν υπερβολικό χρόνο και σημαντικούς πόρους για την οργάνωσή τους.

Μοναδική θέση.

Ενώ οι νεοεμφανιζόμενες εταιρείες FinTech προσφέρουν ελκυστικά επίπεδα καινοτομίας, πολλές από αυτές δεν έχουν ιστορικό επιδόσεων για να τύχουν της εμπιστοσύνης των επιχειρήσεων.

Αυτό είναι το σημείο στο οποίο διαφέρει η Alpha. Ως εδραιωμένη εταιρεία παροχής υπηρεσιών χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου, είμαστε σε θέση να διασφαλίσουμε ότι οι λύσεις αιχμής που παρέχουμε στηρίζονται σε ισχυρά επίπεδα διακυβέρνησης, υγιείς ισολογισμούς και μια πραγματικά παγκόσμια τραπεζική υποδομή. Με τον τρόπο αυτό συνδυάζουμε, κατά τον καλύτερο τρόπο, δύο κόσμους.

Καλή διασύνδεση.

Με δυνατότητα αποστολής και λήψης πληρωμών σε 160 νομίσματα και ανοικτούς λογαριασμούς μέχρι και σε 40 χώρες, η Alpha προσφέρει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να πραγματοποιούν συναλλαγές τοπικά σε μια πραγματικά παγκόσμια κλίμακα.

Συνδέοντας αυτό το δίκτυο στην πρωτοποριακή μας πλατφόρμα, απαλλαγμένη από κάθε στοιχείο παλαιού τύπου, δημιουργήσαμε μια παγκόσμια λύση πληρωμών που είναι απλή, γρήγορη και οικονομικά αποδοτική.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ