Effective currency hedging is a balancing act. One that requires you to ignore every distraction around you, and stay focused on your end goal.

En balansgång.

Vi på Alpha utvecklar FX-hedgingstrategier som hjälper företag att balansera när, hur mycket och hur långt i förväg de ska köpa valuta, för att ge dem större kontroll över den inverkan som instabila växelkurser har på deras vinstmarginaler, kassaflöde och möjlighet att köpa eller sälja varor till konkurrenskraftiga priser.

 

Ignorera distraktioner.

Det huvudsakliga syftet med ett hedgingprogram är att skydda företag från externa distraktioner som kan leda till att de hedgar oproportionerligt.

Dessa distraktioner består vanligtvis av valutaprognoser eller den känslomässiga attraktionen till en ’optimal kurs’.

På Alpha förstår vi att beslut som drivs av spekulation per definition kommer leda till ombytliga och osäkra resultat. Det är därför vi anser att ett element av formalitet är nödvändigt för att kontrollera den inverkan som instabila växelkurser har på alla företag.

Ett annat perspektiv.

Att uppnå konsistenta och effektiva resultat kräver inte bara en förändrad strategi, utan också ett nytt perspektiv. Det betyder att hantera valuta i linje med dina kommersiella mål och konkurrensbild, snarare än en marknadssyn eller till och med ett mål rörande hedgingkursen.

Till sist så hjälper vi företag som vill överträffa sina konkurrenter, inte valutamarknaden.

Få reda på mer…

För att få reda på mer om de tjänster som gör Alpha unikt, läs vårt tillvägagångssätt..

För exempel på kunder vi arbetar med och för att höra vad de säger om oss, läs våra rekommendationer.